Katja Benevol Gabrijelčič

SAMOSTOJNA PREVAJALKA
FREELANCE TRANSLATOR 
TRADUTTRICE LIBERA

Navigator O meni - About me Slovenski glosarji Slovarji in glosarji Druge povezave Babilon Publikacije Teorija prevajanja Forum prevajalcev Katja Benevol Gabrijelcic

tel: +386 1 5657980
gsm: +386 41 739513
fax: +49 89 24439452
fax: +1 603 6975518
(US customers only)

Vzdrževanje cest

abrasivedrobir za posipanje
abutmentopornik
acceleration lanepospeševalni pas, vključitveni pas
accelerated polishing testpreizkus (pospešenega) zaglajevanje
accident investigationpreiskava nesreče
accident preventionpreprečevanje nesreč
accident ratedelež nesreč
accident severityteža poškodb v nesreči
additional lanedodatni pas
additional paneldopolnilna tabla
additional trafficdodatni promet
additivedodatek
additive to improve gradingdodatek za izboljšanje zrnavosti
adhesionsprijemljivost
adhesion agentsredstvo za izboljšanje sprijemljivosti, dop
adhesion, grippingoprijemljivost (adhezija)
advance direction signpredhodni znak za smer vožnje (pred križiščem)
advance headingsmerni rov
advance signingvnaprejšnja označitev smeri vožnje
adverse environmental conditionsneugodni pogoji okolja
adverse road designneugodno trasiranje (potek trase)
ageingstaranje
aggregatezmes mineralnih zrn
aggregate abrasion valuevrednost obrusa mineralnih zrn
air entraining agentdodatek za tvorjenje zračnih por
air pollutiononesnaženje zraka
all-or-nothing assignmentnačin preusmeritve prometa - vse ali nič
anchor, bolt, tie barsidro
anchorage blockblok za sidranje
angle bladeenostranski plug
angle parkingpoševna postavitev, poševno parkiranje
angularityoglatost
anti-dazzle screenograja proti slepenju
approach road, entry slip roaddovozna cesta, dovozna klančina
approach zoneuvozno območje
aquaplaningdrsenje na vodi, drsenje po vodi (akvaplaning)
aqueductprepust
arckrožni lok
archlok, obok
arrow markingpuščica (talna označba)
ascentvzpon
asphaltasfalt
asphalt roadbasenosilna asfaltna plast
asphalteneasfalteni
automatic diversion of trafficpreusmeritev prometa
avalancheplaz
average speedpovprečna hitrost
axisos
axle loadosna obremenitev
backhoe loaderbager-nakladalnik
ballastkrmilni predupor
band of interestpodročje preiskave
base coursevezna plast
basic capacityosnovna prepustnost (kapaciteta)
basketpodporna košarica (za armaturo)
batchšarža, polnitev mešalnika
batter (of a wall)obloga (podpornega zidu)
beam, girdergred
bearing capacitynosilnost
bedtemelj (podlaga) za cev
bendovinek
bendiness, curvaturezakrivljenost trase
benefitkorist
bermberma
bifurcationodcep
binder contentvsebnost veziva, delci veziva
bitumenbitumen
bitumen emulsion stabilised aggregatez bitumensko emulzijo utrjena zmes mineralnih zrn
bitumen emulsion stabilised soilutrditev tal z bitumensko emulzijo
bitumen spraying machinestroj za brizganje bitumna
bitumen stabilised aggregatez bitumnom utrjena zmes mineralnih zrn
bitumen stabilised sandz bitumnom utrjeni pesek
bitumen stabilised soilutrditev tal z bitumnom
bituminous concrete, asphalt concretebitumenski beton, asfaltni beton
bituminous layerbitumenizirana plast
bituminous pavementbitumenska utrditev
black depositsobogatitev z vezivom
black spotmesto pogostih nesreč, črna točka
blast furnace slagplavžna žlindra
blastingminiranje
bleeding, fatting upobogatitev z bitumensko malto, znojenje
blown bitumenpihani bitumen
border ditchrobni jarek
borrow pitstranski odvzem
box girderškatlasti nosilec
bracket, cantilevered beamprevis, konzola
braidzatič
braking distancezavorna pot
branch from intersectionvozliščni krak
branch from intersectionsmer (veja) v križišču
breaking (of an emulsion)razpad (emulzije)
bridge deck surfacingobrabna plast na mostu
bridge rail, balustradeograja
bridlewayjahalna steza
brineraztopina soli
broken lineprekinjena črta
brushing (of newly laid concrete)metlanje
building linegradbena črta
bunkpoplet
buried jointstik z voziščem
bus laneavtobusni pas
bush hammeringobdelava površine cementnega betona s kladivom
bypassobvoznica, obvozna cesta
cable stayed bridgenapeti most, most z poševnimi visečimi vrvmi
camberobočeno vozišče
capacity indexindeks kapacitete
capacity restrained assignmentpreusmeritev prometa z upoštevanjem obremenitve
capillaritykapilarnost
car ownership modelmodel za napoved števila motornih vozil
carbon monoxide meternaprava za merjenje koncentracije ogljikovega monoksida
care for the environmentvarstvo okolja
care of the roadoskrbovanje ceste
carriage lanevozni pas
carriageway, pavementvozišče
casualty ratedelež nesreč s poškodovanimi
catchment areaprispevna površina
categorized roadkategorizirana cesta
catenary lightingvzdolžna verižna razsvetljava
cattle creeppodhod (prepust) za živino
CBR testCBR preizkus
cement concrete ccementni beton
cement stabilised sands cementom utrjeni pesek
cement stabilised soilutrditev tal s cementom
centering, scaffolding, riboder z oblikovanim opažem
central controlcentrala za vodenje prometa
central gratingnosilna brana
central mixing plantcentralni obrat za mešanje
central mixing, mixing in plantpostopek mešanja v centralni mešalni napravi
central reserve, median (USA)srednji (zeleni) pas
centralised control systemcentralni sistem krmiljenja
centroidtežišče prometa
chamferpoševnina, poševni rob
channel, gutteržleb na (ali ob) vozišču, odtočni žleb
chippingposip drobirja
chippingsdrobir
clayglina
clearancesvetli profil, prosti profil
clearing brushwood, bush clearingodstranjevanje grmovja
clearing iceodstranitev poledice
clearing out (ditch)čiščenje jarkov
close gradingzrnavost za zaprto teksturo površine
closure of lanezapora prometnega pasu
clothoidklotoida
cloverleaf junctiondeteljica
coal tar pitchkatranska smola črnega premoga
coated materialsz bitumenskim vezivom obvita zmes zrn
coating plantobrat za proizvodnjo asfalta, asfaltna baza
coefficient of dischargeodtočni količnik
coefficient of longitudinal friction: locked wheelkoličnik drsnega trenja: blokirano kolo
coefficient of longitudinal friction: retarded wheelkoličnik drsnega trenja: zavrto kola (zdrs)
coefficient of transverse frictionkoličnik prečnega drsnega trenja
cold scouringrezkanje po hladnem postopku
collective value (of a benefit)kolektivna (skupna) korist
collector, main drainzbiralnik, zbiralrni vod
comb expansion jointozobčeni stik
commuter trafficpromet dnevnih selitev (migracije)
compacted snowzbiti sneg
compactingzgostitev
compactorzgoščevalnik, stroj za zgoščanje
complex moduluskompleksni modul
composite constructionsovprežna konstrukcija
composite profile (part cut and part fill)zasek, mešani profil
composite constructionpoltoga voziščna konstrukcija
comprehensive traffic managementvodenje sistema prometa
compressive modulustlačni modul
compressive strengthtlačna trdnost
concrete block pavingcesta iz cementnobetonskih tlakovcev
concrete mixing plantobrat za proizvodnjo cementnega betona, betonarna
concrete pavementcementnobetonska utrditev
congestionožina
construction jointdnevni stik, delovni stik
construction jointnavidezni stik, stik za krčenje
consumers surplusvečvrednost (za posameznika)
continuous lineneprekinjena črta
continuous gradingenakomerna (zvezna) zrnavost
contra flow workingnasprotni promet na gradbiščih
contrary trafficnasprotni promet
contrastkontrast
control of hazardous materialsnadzorovanje nevarnih snovi
control roomcentrala za obratovanje, komandni prostor
controllerkrmilna enota
conveyortekoči trak, dodajalni trak
cordon surveyprometna anketa na kordonu s sistemom mest)
corejedro (iz izvrtine
corrosive materialsjedke snovi
corrugation, undulationvalovito vozišče, perilnik?
coststrošek, izdatek
cost benefit studiesraziskave gospodarnosti
cost modelstroškovni model
cost-benefit calculationizračun rentabilnosti
crackrazpoka
crawler lane, additional climbing lanepas za počasna vozila (na vzponih)
crawler dozer, bulldozerizkopni traktor, buldozer
creep (of concrete)lezenje (cementnega betona)
creep testpreizkus lezenja
cross sectionprečni prerez, prečni profil
cross tunnelpovezovalni (prečni) rov
crossing at grade, intersection at gradenivojsko križišče, križišče v nivoju
crossroadskrižišče
cross-town linkcesta skozi naselje
cruising speedneomejena hitrost
crushed graveldrobljeni prod
crushed stonedrobljena kamnina
crusher, crushing equipmentdrobilnik, drobilna naprava ,
crushingdrobljenje
cul-de-sac, dead end (USA)slepa ulica, slepa cesta
culvertprepust
curing compoundsredstvo za naknadno obdelavo
curvekrivina
curved channelkadunjasti žleb
cut and coverpokriti vkop
cut-offzaščita pred bleščanjem
cut-oft drainponikovalni jarek
cuttingukop
cutback bitumen, fluxed bitumenrezani bitumen, fluksirani bitumen
cyclist waykolesarska steza
cycle (lights)ciklus (svetlobni signal)
cyclist way crossingprehod kolesarske steze
damage-only accidentnesreča z materialno škodo
datum, datum planeprimerjalna ravnina, horizont ţţ
deceleration lanezaviralni pas, izključitveni pas
decentralised control systemdecentralizirani sistem krmiljenja
decisive speedodločilna hitrost
deck of bridgemostna plošča, voziščna plošča
deflectionpodajnost, defleksija
de-icing salts (chemicals)odtaljevalno sredstvo
delineatorsmernik (z odsojnikom)
depressionkadunja, kotanja
depth of frost penetrationglobina zmrzovanja
designnačrt, projekt
design capacitypraktična prepustnost
design criterionkriterij za dimenzioniranje
design method f. structural strengtheningpostopek dimenzioniranja ojačitve
design perioddoba trajanja
design speedračunska hitrost
design thicknessdimenzioniranje
desire linezaželena smer
destressingpopustitev, sprostitev
detectordetektor
deterrence functionfunkcija odpora
diagnosisdiagnoza (razpoznava in označitev)
diamond interchangeromb, diamant
digital geological modeldigitalni geološki model plasti
digital terrain model (NGI)digitalni model terena (reliefa)
direction arrowsmerna puščica, kažipot
directional islandotok za vodenje prometa
directional signoznačitev smeri, napotilo za smer
directive valuesmerna vrednost
diverging traffic streamrazdvajajoči se prometni tok
discharge hopperpraznilni lijak
discharge lampsijalka, žarnica na razelektrenje
displacement of the roadpreložitev ceste
disturb, loosenrahljanje
disutilityškoda
ditch at foot of slopespodnji lovilni jarek
ditch at top of slopezgornji lovilni jarek
ditch, channeljarek
diversion (temporary)obvoz (začasni)
double surface dressingdvojna površinska obdelava
dowelmoznik
downstreamnavzdolnje
drainponikovalni vod
drain stripdrenažni trak
drainage capacityzmožnost odvajanja vode
drainage channelžleb za odvajanje vode
drainage, highway drainageodvajanje vode
drain-asphaltdrenažni asfalt
drilling equipmentvrtalnik, vrtalni stroj
driving mannersvozno obnašanje
driving speedvozna hitrost
driver errornapaka voznika
dry densityprostorninska masa suhega materiala
dryer drum mixersušilni boben - mešalnik
dryer drum sušilni bobenizsušitev
dryingcesta iz drobljenca
drystone road, gravel roadvlečnost, duktilnost
ductilitydinamična obremenitev
dynamic stresstoplota zemlje
earth heat, geothermicspremik zemljin, izravnava količin
earth-moving programme earthworkszemeljska dela
economic capacitygospodarna prepustnost
economic efficiencyeficienca
economic goodposest, imetje
edge of carriageway markingrobna črta
elastic modulusmodul elastičnosti
elasticityelastičnost, prožnost
elevation sitepuščica
embankmentnasip
evenly stabilised aggregates cementom utrjena zmes mineralnih zrn
emergency services recessvarnostna (obračalna) niša
emulsionemulzija
encounter (of vehicle streams)srečanje (vozil)
enforcementuveljavitev s predpisi
engineering structuresinženirske zgradbe, stavbe
entrained airzračne pore
entrance portalvstopni portal
entryuvoz, dovoz
entry slip roaduvozna klančina (privoz) '
converging traffic laneszdruževanje prometnih pasov
equitycenenost, upravičenost
equivalent noise levelekvivalentni nivo hrupa
equivalent standard axle loadekvivalentna standardna osna obremenitev
erazing, crackingnastajanje mrežastih razpok
erosionerozija
estate roaddostopna cesta
evennessravnost
excavationizkop, gradbena jama
excavatorbager
exitizvoz
exit portalizstopni portal
exit slip roadizvozna klančina
exit zoneizvozno območje
expansion jointprostorski stik, dilatacijski stik
exploratory headingpoizvedovalni rov
explosive materialseksplozivne snovi
exposure of surface aggregateodstranitev malte s površine svežega cementnega betona
extradoshrbet oboka (zunanja stran)
extra widthrobni trak, robni pas
extruded kerb of coated materialsasfaltni greben (prag)
facečelo (izkopa)
false ceilingvmesni strop
false portalnadstrešek nad portalom
fan, boosterprezračevalnik (ventilator)
fascinefašina
fatal accident, road casualtynesreča z mrtvimi
fatigue testpreizkus utrujanja
feed hoppernaprava za predhodno odmerjanje, preddozer
fibrometryfibrometrija, merjenje vlaken
fillerpolnilo
filter materialfiltrski material
financial returnrendita
finesdrobni delci
fines for water-bound macadampesek za uplakovanje
first year rate of returnzačetna rendita
fixed elementfiksna toča, pogojena točka (pri trasiranju)
flame scouringrezkanje po toplem postopku
flashing signalutripajoča znak, utripava luč
flexible pavementgibka (fleksibilna) voziščna konstrukcija
filler beardvložek za stik
floating carvozilo v prometnem toku
floating elementprosti element
flowtečenje
fluctuating noisenihanje hrupa ,
fluorescent lampfluorescenčna sijalka
fly ash stabilised aggregatez elektrofiltrskim pepelom utrjena zmes zrn
fly ash stabilised soilutrditev tal z elektrofiltrskim pepelom
fog sprayregeneriranje (obnovitev) površine???
foot-bridgebrv, most za pešce
footpathsteza
footway, sidewalk (USA)pločnik
forestry roadgozdna cesta
forestry waygozdna pot
forkrazcep prometnih pasov
formation, formation levelplanum spodnjega ustroja
frame of manholeokvir za jašek
French drainponikovalni jarek (z drenažno cevjo)
fresh air ductcev (kanal) za sveži zrak
frontage, frontage residentmejaš (s cesto)
frost blanket courseplast za zaščito proti zmrzovanju
frost damagepoškodba zaradi zmrzovanja
frost dangerousneodporen proti zmrzovanju
frost heavedvig zaradi zmrzali
frost indexindeks zmrzali
frost limitationmeja zmrzovanja
frost safeodporen proti zmrzovanju
frost susceptibilityobčutljivost na mraz (zmrzal)
fundamental diagramosnovni (temeljni) diagram
game fencezaščitna ograja proti divjadi, varovalna ograja
gapčasovni presledek
gap gradingizpadla (manjkajoča) zrna
generalised costssplošni stroški
geotextilesgeotekstil
ghost islandoznačeni prometni otok
glarebleščanje
glazed frost icepoledica
grade separated fork junction, flyover junctionkrižišče z viličastim razcepom, razcep
grade separated interchangevečnivojsko križišče na avtocestah
gradientnagib, padec
grading curvekrivulja zrnavosti, presejna krivulja
grading envelopeobmočje med presejnima krivuljama, presejno območje
granular material bound with water activated bindershidravlično vezana zmes mineralnih zrn
granulated slagželezarski pesek, granulirana žlindra
grass clearance by chemical or other meansodstranitev plevela (s kemičnimi ali drugimi sredstvi)
grass plantingzatravljenje, ozelenitev
gravelprodec
gravel pitprodišče, gramoznica
green wave (lights)zeleni val
green zonezelena cona
gridmrežasto tkanje
grid rollervaljar z mrežastim valjem
groovingžlebičenje
groulingprepojitev (penetracija)
grubbing uptrebitev, čiščenje
guard railvarovalna (vodilna) ograja
gullyodtok
gullybrazdanje zaradi erozije
hairpin bendserpentina, oster ovinek
hard bitumentrdi bitumen
hard shoulder for emergency stopodstavni pas
hardeningotrditev (cementnega betona)
harmful substanceškodljive snovi
hazardous road locationnevarnii odsek ceste
heavy vehicletežko vozilo
height clearance, headroomsvetla višina
hierarchical control systemhierarhični sistem krmiljenja
high mast lightingrazsvetljava na visokih stebrih
highwaycesta za hitri promet
hingečlenek
horizontal alignment, tracevodenje ceste v tlorisu, trasiranje
hourly traffic flowodločilni urni promet (v 30.uri)
household interviewpoizvedba (anketa) po gospodinjstvih
humpprag
hydraulic binderhidravlično vezivo
hydraulic fly ashhidravlični elektrofiltrski pepel
hydrocarbon binderbitumensko vezivo
hydrological regimehidrološke razmere
hydroseedingvodna setev
hygroscopic qualityhigroskopske lastnosti
ice lensledena leča
ice warning systemopozorilnik za poledico
illuminanceosvetljenost
impact studies 
impairmentslabost (zdravstveno)
impregnationprepojitev, impregniranje
imprintstisnjenje
improved subgrade, improved soilizboljšana temeljna tla
improved substructure, capping layerizboljšana posteljica (zaključna plast nasipa)
improvement of soilizboljšanje tal
in situ recyclingrecikliranje (ponovna uporaba) na mestu vgraditve
incandescent lampžarnica
individual value (of a benefit)individualna osebna korist
inflammable materialsvnetljive snovi
informatory signznak za obvestilo
inlet registerzgradba (postaja) za prezračevalne naprave
integrated systemintegrirani sistem
interdiction of overtakingprepoved prehitevanja
interest rate, discount rateobrestna mera, diskontna mera
interior zonenotranje območje
intermediate shaftvmesni jašek
internal rate of returninterna rendita
intersection, knot pointvozlišče
intertwining (weaving) of trafficprepletanje prometa
inverttemeljna (talna) plošča
investment cost, outlayinvesticijski stroški (izdatki)
joint sealing compoundzmes za zalivanje stikov
junction accidentnesreča na območju križišča
junction at grade, grade junctionvozlišče v nivoju, nivojsko vozlišče
jurisdiction codezakon o cestnem prometu
kerb, curb (USA)robnik
keypero (stik)
keywayutor (stik)
laboratory sample, test tubepreizkušanec, preskušanec
laitancecementni mulj
land use transportation surveygeneralni prometni plan
landscape protectionvarstvo krajine
longitudinal ventilationvzdolžno zračenje
lanternsvetilka, cestna svetilka
lay out, site plansituacija (tloris)
lay-bypostajališčna razširitev vozišča
lay-byrazširitev za postajališče (odstavna niša)
layerpotaknjenec?
layer of snowsnežna plast
lead off, drive offspeljevanje
lean concretepust cementni beton
level crossingprehod čez železnico
level of serviceraven storitev
level stretch, level sectionvodoravni odsek ceste, horizontana niveleta
level, elevation (USA)višinski položaj (lega), višina
levelling down high spoturavnava, izravnava, profiliranje
levellingniveliranje, izmera višin
light vehiclelahko vozilo
lighting column, lighting mast, lighting polesteber za razsvetljavo
lime stabilised soilutrditev tal z apnom
limit valuemejna vrednost
line of maximum slopenagnjenost, poševnost
liningobloga
linkodsek brez križanj
link accidentnesreča na odprti cesti
linked lightskoordinacijska enota
linked traffic signalsusklajeno krmiljenje svetlobnih signalov
liquid limitmeja tečenja
loadernakladalnik
local distributor roadzbiralna cesta
local roadlokalna cesta
long distance trafficdaljinski promet
long distant roaddaljinska cesta
longitudinal fall, gradevzdolžni nagib, vzdolžni padec
longitudinal jointvzdolžni stik, stisnjeni stik
longitudinal jointvzdolžni stik, vzdolžni spoj
longitudinal membervzdolžni nosilec, vzdolžni
longitudinal profilevzdolžni prerez, vzdolžni profil
louvrerešetka (luči)
lowering of the water tableznižanje podtalnice (talne vode)
luminancesvetlost
luminance factorrelativna svetlost
luminositysijavost
luminous intensitysvetilnost
macadam roadmakadamska cesta
macrotexturegroba hrapavost
maintenancevzdrževanje
maintenancecestna baza (delovodstvo, nadzorstvo)
major roadmagistralna cesta
malthenemalteni
mandatory signznak za obveznost
manhole coverpokrov za jašek
manhole, inspection chamberkontrolni jašek
marker postsmerni kamen, odbojnik
marker post for snow clearingsnežni kol (znak)
marketable goodtrgovsko blago
mass countingizračun mas
mass-haul diagramnačrt izravnave mas (masni profil)
master controllerglavna krmilna naprava
means of guiding trafficnaprave za usmerjanje
measurement of earthworksugotovitev količin zemljin
medical first aidprva pomoč (zdravstvene)
merging traffic streamstekajoči se prometni tok
microtexturefina hrapavost, fina tekstura
millingrezkanje
mixingmešanje
mixing in placepostopek mešanja na mestu vgraditve
modal spGlizbira prometnega sredstva
modulus of upgrade reactionmodul reakcijeţe tal
moisture contentvsebnost vode
more purpose lanevečnamenski pas
mortarmalta
motorway, freeway, superhighway (USA)avtocesta
mountain roadgorska cesta
mowingkošnja
mucking outusipavanje
mulchnastil, nastelje
multilayer systemvečplastni sistem
multiple collisionsverižna trčenja
mutually exclusive schemesnamere, ki se med seboj izključujejo
natural ground, original subgradetemeljna tla (naravna)
natural pozzolanspucolani
natural rounded stoneokroglozrnati material
natural ventilationnaravno zračenje
nature protectionvarstvo narave
net present valueaktualizirana vrednost
new constructionnovogradnja
newly laid concretesvež cementni beton
noise absorption coefficientkoličnik absorpcije zvoka
noise annoyanceobremenitev s hrupom
noise barrierprotihrupna pregraja
noise indexindeks hrupa
noise screenprotihrupni zaslon
noise spectrumspekter hrupa
non wovennetkano
nose of islandkonica (vrh) otoka
numericalštevilčen, numeričen
occupancyzasedenost
offsetčas zamaknitve
oil in water emulsionprava emulzija
on site (in plant) recyclingrecikliranje v asfaltni bazi (mešalni napravi)
one-way streetenosmerna cesta
on-line plan generationsestava programa
open gradingzrnavost za odprto teksturo površine
operating costs (for the vehicle)obratovalni stroški za vozilo
optimation (optimisation)optimiranje
outfallosuševalni (drenažni) jarek
overhead sign, gantry signoznačba za smer (pot) na portalu
overpassnadvoz
overtakingprehitevanje
overtaking laneprehitevalni pas
overtaking sight distanceprehitevalna pregledna razdalja
parapetograjni zid (za naslanjanje)
park and riderazbremenilni parkirni prostor
parkingparkiranje
parking meterparkirna ura
parking placeparkirno mesto
parking prohibitedprepoved parkiranja
particlezrno
particle-sizevelikost zrn
particle-size analysis (grading), size ?analysisdoločitev zrnavosti, sejalna analiza
particle-size distribution gradingporazdelitev zrn, zrnavost
passabililyprevoznost
passenger car unit (PCU)osebno vozilo - enota (OVE)
passing (sieve)presevek skozi sito
passing bayizogibališče
patchingkrpanje
patrolkontrolna vožnja, nadzor odseka ceste
pavement management systemsistem upravljanja pri vzdrževanju cest
pavement, pavement structure (USA)zgornji ustroj, voziščna konstrukcija
paver, paver finishervgrajevalni stroj, finišer
peak traffic flowkonični promet, promet v konici
pedestrian amenityudobnost pešcev
pedestrian crossingprehod za pešce
pedestrian roadcesta za pešce
pedestrian underpasspodhod
pedestrian waypeš pot "
penetration, penetration indexpenetracija, indeks penetracije
percolation, seepageponikujoča voda
permeabilityprepustnost
permitivitypermitivnost, absolutna dielektričnost
personal injury accidentnesreča s poškodovanimi
phreatic? surfacegladina podtalnice
picture of the landscapeslika pokrajine
piermostni steber
pilekol
pilot tunnelpilotni rov
pipekanalizacija
piston effectbatni učinek
piston effectbatni učinek
plan selectionizbira programa
planingobrušenje
planing machineplanirni stroj
plantingzasaditev
plastic limitmeja plastičnosti
plasticity indexindeks plastičnosti
plate-bearing testpreizkus s ploščo
pluckingiztrgavanje mineralnih zrn (iz površine)
point of accesspriključek
polishingzaglajevanje
porometryporometrija, merjenje por
portable skid resistance testernihalna naprava (SRT)
portable traffic signprenosni (mobilni) prometni znak
possible capacitymočna prepustnost
post-compactionnaknadna zgostitev, postkomprimiranje
potholeudarna jama
pozzolans stabilised soilutrditev tal s pucolani
pre-coatingpredobvitje
prelrealing ?predhodna obdelava
prestressed concreteprednapeti beton
preformed jointvnaprej oblikovan stik
price, costcena
primary distributormestna magistrala, primarna mestna cesta
private transportindividualni (osebni) promet
profitabledobičkonosen
prohibitory signznak za prepoved
proportioning by massdoziranje (odmerjanje) po masi
proportioning by volumedoziranje (odmerjanje) po prostornini
protection of memorialsspomeniško varstvo
protection wallobložni zid
pruning (lopping) treesobrezovanje dreves
public roadjavna cesta
public transportjavni promet
pumpingčrpanje
quarrykamnolom
quarry faceodkopna stena
quick limežgano apno, negašeno (živo) apno
radial frictionradialno trenje
radial roadvpadnica (radialna) cesta
radio guidanceradijsko usmerjanje prometa
radioactive materialsradioaktivne snovi
radius of curvature (of deflectionpolmer zakrivljenosti upogibnice (podajnosti)
rainfall intensityjakost dežja
rampklančina, rampa
random pointraztros točk
rate of compactionstopnja zgostitve
rate of spreaddoziranje, odmerjanje
re-afforestationpogozditev (ponovna)
real timenajugodnejši (pravi) čas
real time traffic controlnajugodnejši (pravi) čas za vodenje prometa
reconstructionprenovitev, rekonstrukcija
reduced height tunnelpredor z omejeno višino
reed-matrogoznica
reflectanceodsevnost
refugevarovalni otok,tok za pešce
regional roadregionalna cesta
regravelingpopravilo površine vozišča iz drobljenca
regulatingodprava kadunj, kotanj, jam
regulating courseizravnalna plast
rehabilitation (of existing pavement)popravilo
reinforced concretearmirani beton
reinforced eartharmirana zemljina
rejectsostanek na situ
relief roadrazbremenilna cesta
remedial measuresukrepi za izboljšanje varnosti prometa
repavingporavnava vozišča z dodatkom zmesi
replacement of failed areapopravilo poškodovanih mest (poškodb
reshapingporavnava vozišča brez dodatka zmesi
residential waystanovanjska pot
residual voidspreostale votline
resinsmola
resin bound surfacepreplastitev z umetno smolo
resistance to shock resistance to impactudarna trdnost
resistance to abrasionodpornost proti obrusu
resistance to attritionodpornost proti obrabi
resistance to bendingnatezna trdnost pri upogibu
resistance to ruttingodpornost proti nastanku kolesnic
resistance to wearodpornost proti obrabi
rest area, picnic areapočivališče
restoration of adhesionobnovitev oprijemljivosti
resurfacingobnovitev ravnosti vozišča
retaining wallpodporni zid, oporni zid
retarder (to setting of concrete)sredstvo za zadrževanje vezanja (otrjevanja)
retrading (of a pavement), retread ?processobnovitev obrabne plasti
retroreflectionodsojno odsevanje, retrorefleksija
retroreflectorodsojnik
returndobiček, dohodek
reversible lanevozni pas za izmenično smer vožnje
revetmentzaščita gradbene jame
riddlesito z okroglimi odprtinami
ridgesleme
ridgeizboklina
right of wayprednost vožnje
rigid pavementtoga voziščna konstrukcija
ring roadkrožna cesta
rippingraztrgati, razbrazdati, načeti površino
road buildinggradnja cest
road environmentokolica ceste
road for construction trafficgradbiščna cesta
road foundationvoziščna konstrukcija brez obrabne plasti
road heatingogrevanje ceste
road markingoznačba na vozišču (horizontalna signalizacija)
road networkcestno omrežje
road safetyvarnost cestnega prometa
road sectionodsek ceste
road studprizma za talno označbo
road substitutenadomestitev ceste
road surfacepovršina vozišča
road traffic noisehrup prometa na cesti
road with more separate carriagewayscesta z več ločenimi vozišči
road with more lanesvečpasovnica, cesta z več voznimi pasovi
road, highwaycesta
roadbase, bearing coursezgornja nosilna plast
roadside ancillariesuslužnostni objekti (obrati in površine)
roadwaycestišče
rock excavationodkop kamnine
rockboltingsidranje skale
rolled turfnamotana ruša
rollervaljar
rollingvaljanje
rolling noisehrup kotaljenja
roof profilestrešni prerez (profil)
roomy layoutprostorsko vodenje trase
roughnesshrapavost
round offzaokrožitev
roundaboutkrožno križišče, krožni razdelilnik
routepot, smer poti
route signingoznačitev poti
rubber tyred rollervaljar s pnevmatikami
rumble strip, serrated strip, jiggle barsvaloviti trak, grbinasti trak
run to spoildeponija
running sandtekoči pesek (plavljeni pesek)
run-offkoličina pretoka
rupturezlom (temeljnega tla)
rural road, interurban connectiondeželna cesta, medkrajevna cesta
rutkolesnica
safety fencevarnostna ograja, vodilna ograja
sagkadunja (konkavna zaokrožitev)
salt barnskladišče soli
samplevzorec
samplingodvzem vzorca
sandpesek
sand asphaltpeščeni asfalt
sand equivalentekvivalent peska
sandingohrapavljanje (s peskom)
satisfactionzadovoljitev potreb
saw cutzareza na stiku (vrezana)
sawn jointvrezani stik, rezkani stik
scabbingločitev površinske plasti
scalingluščenje
scarificationbrazdanje
screensito
screen linesmer poizvedovanja
screeningsejanje
screwingvijačenje
sealingzatesnitev površine plasti
sealing of jointszalitje stikov, zapolnitev stikov
secant pilespilotna stena
sedimentationusedanje (sedimentacija)
seeded areaposevek
segment (of an arch)segment loka
segregationrazmešanje (segregacija)
sell-propelled rollersamohodni valjar
semigroutingpolprepojitev (polpenetracija)
semi-transverse ventilationdelno prečno zračenje
separation of traffic flaws in opposite directionsločitev smeri
serious casualty, injurynesreča s težko poškodovanimi
service areačrpalka in počivališče
service bay, pipe bayprepust za odvajanje vode
service road, frontage road (USA)servisna cesta, dovozna cesta
settlement, consolidationposedanje, konsolidacija
set-off, setting outzakoličenje, zakoličba po osi
sett paving ?tlakovana cesta, kockana obrabna plast
sett paving ?tlakovanje
settingstrjevanje (cementnega betona)
setting outzakoličnje
setting timečas otrjevanja
severance effectločilni učinek
shaping, finishingplaniranje
shear modulusstrižni modul
shear strengthstrižna trdnost
shear tailurelokalni (krajevni) udor
sheep's foot rollervaljar-jež
sheet pilezagatna stena
shieldoprema za izkop rova
shoringpodložitev, podprtje
shotcretebrizgani beton
shrinkage (concrete)skrčitev (betona)
shrinkage (soil)osušitev (zemljine)
shuttering, formwork, side formopaž
side wallkrilni zid (vzporedni)
side wallstranska stena
sievepleteno sito (sito s kvadratnimi odprtinami)
sievingsejanje
sight distancepregledna (vidna) razdalja
sight fieldvidno polje
siltmelj
silting upzablatenje, zaplaknitev
single carriagewaydvosmerna cesta (cesta z enim voziščem)
single surface dressingenojna površinska obdelava
single surface dressing with double chippingenojna površinska obdelava z dvakratnim posipom drobirja
site clearingsprostitev gradbene površine (za gradnjo)
site traffic, construction trafficpromet na gradbišču
skiddingdrsenje
skidding resistancetorna sposobnost
slab (bridge deck)plošča (mostna)
slab (cement concrete)cementnobetonska plošča
stabilisationutrditev, stabiliziranje
slaked limehidratizirano apno, gašeno apno
slidedrsenje
slight-casualty, injurynesreča z lahko poškodovanimi
slipplaz
slip roadpovezovalna smer (veja)
slip-form paverfinišer z drsnim opažem
slippageodstopitev (odločitev) obrabne plasti
slippery roadgladko vozišče
slopebrežina
slope protectionzavarovanje brežine
slope, cross fallprečni nagib
slump testpreizkus razlezenja (beton)
slurry sealmulj
smooth rollergladki valjar
snow blowersnežno puhalo, odmetalnik
snow clearingčiščenje snega, pluženje snega
snow cuttersnežni rezkar
snow cutter and blowersnežni rezkar z odmetalnikom
snow detectorkazalnik višine snega
snow fenceograja za zadrževanje snega
snow flowtajanje snega
snowdriftsnežni zamet
snowploughplug za odrivanje snega
snowplough, bladeplanirni snežni nož
soakwayvodnjak s filtrom
social surplusvečvrednost (za skupnost)
soffitlice oboka (notranja stran)
soiltla
soil frostzmrzovanje tal, zamrznitev tal
soil stabilising machinestroj za mešanje (stabiliziranje) zemljin
sound insulationzvočna izolacija
sound level metersonometer, merilnik zvočnega nivoja
spacing of vehiclesrazdalja med vozili, razmik med vozili
spallingoddrobljenje
spanpolje,odprtina
span (length)čista (svetla) razpetina
speed control humpprag (za zmanjšanje hitrosti)
speed limitdopustna hitrost
speed limitationomejitev hitrosti
speed of exitizvozna hitrost
speed of entryvključevalna hitrost
speed-flow relationrazmerje velikosti prometa in hitrosti
split level junction, grade separated junctionvečnivojsko krizišče
spot speedtrenutna hitrost
spray barbrizgalna gred
sprayingpobrizg, brizganje (veziva)
spreadernaprava za posipanje
spreadingrazdelitev, posipanje, razgrnitcv
spreading of chippingsposip z drobirjem
spreading sall ? sealposipanje soli
spreading, blindingposipanje
springingpeta oboka
stabilisation of soilutrditev tal
stabilised courseutrjcna plast
stabilitystabilnost
stacking areaprostor za izločanje vozil pri zastojih
stacking material for re-usevmesna (začasna) deponija
stage constructionpostopna (ctapna) gradnja
stagingrazvrstitev po nujnosti
stand still trafficmirujoči promet
standardstandard
stand-by for emergency dutiespripravnost
state (level) of compactionzgostitcv ob vgraditvi
stone dustkamcna moka
stone facingkamnita obloga
stop lineustavitvena črta
stopping procedureustavljanje
stopping prohibitedprepoved ustavljanja
stopping sight distancezaustavna pregledna razdalja
storage binsilos za skladiščenje
straightprema
strainpreoblikovanje (deformacija)
strategic controlmakro krmiljenje
streetcesta v naselju, ulica, krajevna cesta
strengtheningojačitev
stressnapetost
stripetrak
stripping of aggregateiztrgavanje zrn drobirja
stripping of binderodstopanje
stripping of overburdenpovršinski odkop,odstranjevanje krovnine
stripping of top soilodkop (in odstranitev) humusa
structural designdimenzioniranje voziščne konstrukcije (utrditve)
studded tyresježevke
sub-basespodnja nosilna plast (temeljna plast)
subgrade surfacepovršina temeljnih tal
subsidencepogrezanje, posedanje
sub-soil drainagepodzemno odvajanje vode drenaža
sub-soil water, groundwaterpodtalna voda, podtalnica
substructurespodnji ustroj
sudden change of levelnastanek stopnic
summit, convex curvekopa (konveksna zaokrožitev)
sumpponikovalni jašek
sumpčrpališče v vkopu
superelevationnadvišanje v krivini
supportležišče
surface deterioration, degradationpoškodba površine
surface dressingpovršinska prevleka
surface texturetekstura površine (razporeditev zrn na površini)
surface waterpovršinska voda
surface water drainagepovršinsko odvajanje vode
surfacingobrabna plast
surveyingizmera terena
susceptibilityobčutljivost
suspenderviseči členek
suspension bridgeviseči most
sustained speed on upward gradientustaljena hitrost
T, Y junctionT ali Y križišče
tack coatplast veziva za zlepljenje (za povezavo)
tactical controlmikro krmiljenje
tampernabijalnik
tandem rollertandem valjar
tangent deviationodmik tangente
taperobmočje izvoza
tapered laneobmočje prehoda v normalni prerez vozišča
tarkatran
tar stabilised soilutrditev tal s katranom
temporary supportzačasna izgradnja
tensile modulusnatezni modul
tensile strengthnatezna trdnost
tension membernatezni členek
test in situpreizkus na terenu
test of tensile strength by bendingnatezni preizkus pri upogibu
texture depth (by sand patch test)globina teksture (postopek s peskom)
thawodtajanje
thermohydrographtermohidrograf
thickness of a water layerdebelina filma vode
thickness of coursedebelina plasti
three-wheel-rollertrikolesni valjar
through road, transit road (USA)tranzitna cesta, cesta za daljinski promet
through traffictranzitni promet
time of concentrationzbiralni čas
time of flowodtočni čas
tolerance in levelvišinski odstopek
tollpristojbina za uporabo, mitnina
toll roadcestninska cesta
top slabkrovna (povozna) plošča
top soilhumus (črnica)
top speednajvečja hitrost
total land requirement, right of way (USA)cestno zemljišče
total stopping distanceustavljalna pot
total thickness of snowsnežna odeja
toxic materialsstrupene snovi
tracking, ruttingnastanek kolesnic
traffic arrangementprometna ureditev
traffic census inquirypreložitev (preusmeritev) prometa
traffic control and assistanceštetje prometa
traffic coursegostota prometa
traffic density concentrationštetje prometa
traffic detectorsprejemnik podatkov meritev
traffic distributionporazdelitev prometa
traffic flow plannačrt prometa, prometni plan
traffic flowvelikost prometa
traffic forecastnapoved prometa, prognoza prometa
traffic islandprometni otok
traffic jamprometni zastoj
traffic kindvrsta prometa
traffic laneprometni pas
traffic lightsvetlobni signal, svetlobni'znak
traffic light controlled crossroadssemaforizirano križišče
traffic loadingprometna obremenitev
traffic managementcesta v prometu
traffic participantudeleženec v prometu
traffic regulationurejanje prometa
traffic signprometni znak
traffic signingoznačitev, signalizacija
traffic streamprometni tok
traffic volume, traffic flowvelikost (volumen) prometa
traffic with free flowtekoči promet
traffic assignmentvodenje prometa (in pomoč prometu)
trailer type vibrating rollervlečni vibracijski valjar
transition curveprehodna krivina, prehodnica
transition zoneprehodno območje
transmissivitytransmisivnost (prenosnost)
transverse depressionprečni žleb
transverse girder, cross beamprečnik, prečni nosilec
transverse jointprečni stik
transverse ventilationprečno zračenje
traffic censuspotek prometa
travel speed, journey speed (individual)potovalna hitrost
travelling malte technique ?preiskava na slikah v perspektivi (s fotomontažo)
treatment of soilobdelava tal
threshold zoneobmočje naraščanja
trimming of slopesčiščenje skal,trkavanje?? skal
trip assignment modelmodel za preusmeritev prometa
trip distribution modelmodel za porazdelitev prometa
trip end estimationnastanek prometa
trip end modelmodel generacije prometa
truck traffictovorni promet
trumpet junctiontrobenta
trunk roadglavna cesta
tunnel (underpass) approachvkop za klančino
turfruša
turn lanezavijalni pas
turn pointobračalna točka
turning lanezavijalni pas, pas za zavijanje
tyre tread depthglobina profila pnevmatike
ultimate criteriamejne vrednosti (kriteriji)
undermining, scourizplavljanje, izpiranje
underpasspodvoz
undisturbed sampleneporušeni vzorec
unevennessneravnost
uniformity ratio of illuminanceenakomernost osvetljenosti
unstabilised coursenevezana plast
upstreamnavzgornje
upwards grade, upgradevzpon,odsek v vzponu
urban roadmestna cesta
urban traffic control (UTC)vodenje prometa v mestu
utility (of a good)koristnost
valuevrednost
variable message signizmenjalni prometni znak '
vaultobok
V-bladeklinasti plug
vehicle actuation (v.A.)prometno odvisno krmiljenje
vehicle defectspomanjkljivosti na vozilu
vehicle involvement ratedelež udeleženih vozil
ventilation plantpostaja za zračenje
verge trimming at edge of carriagewayporavnava bankin
verge, shoulderbankina
vertical alignmentvišinski potek trase, vodenje nivelete
viaductviadukt
vibrating platevibrirna plošča
vibrating rollervibracijski valjar
vibrationsnihanja
vibrations sheepsfoot rollervibracijski jež
viscosityviskoznost (židkost)
visual intrusionvpliv na vidljivost
vitiated air ductcev (kanal) za odvod zraka
voids contentdelež (vsebnost) votlin
waiting laneustavljalni pas, čakalni pas
wall constructed using slurry trench techniquesstena za razpiranje
warning signznak za nevarnost
washing with acidobdelava površine s kislino
washing with white spiritobdelava z alkoholom
water for a mix (or batch)zamesna voda
water in oil emulsionobrnjena (inverzna) emulzija
water pollutiononesnaženje vode
waterbound macadamz vodo vezana obrabna plast drobljenca
waterproofingtesnitev
waterproofing coarse (layer)tesnilna plast, izolacija
waypot
wearobraba
wearing courseobrabna plast
weaving distanceobmočje prepletanja (prometnih tokov)
weight limit during thaw conditionsomejitev prometa v času odmrzovanja (odjuge)
weighted noise levelsrednji nivo
weldzvar
well graded aggregate treated with calcium chlorideCaCl obdelana plast drobljenca
wet densityprostorninska masa (naravno) vlažnega materiala
wet dust collectorodpraševanje po mokrem postopku
wet season barrierzapora ob deževju
wetlandvlažno območje (področje)
wewphole?ponikovalna reža
wheel loadkolesna obremenitev
widening of the carriagewayrazširitev vozišča
width of spreadširina vgrajevanja
width of the carriagewayširina vozišča
wind bracingvetrna vez
windrow of snowsnežni nanos (nasip)
wing wallkrilni zid (poševni)
winter serviceability of a roadprevoznost ceste pozimi
word markingtalni napis
workabilityobdelovalnost
woventkano
Y junctionvključitev (na glavno cesto)
zebra road markingoznačba prehoda z "zebro"
 

Števec obiskov:     17. slon

Osveženo dne/Updated on: 17. september 2001