Katja Benevol Gabrijelčič

SAMOSTOJNA PREVAJALKA
FREELANCE TRANSLATOR 
TRADUTTRICE INDIPENDENTE

Slovenski glosarji Slovarji in glosarji Druge povezave Babilon Publikacije Teorija prevajanja Forum prevajalcev Katja Benevol Gabrijelcic

tel: +386 1 5657980
gsm: +386 41 739513
fax2mail Germany: +49 89 244394521
fax2mail Italy: +39 02 700502018
fax2mail US
: +1 603 6975518

NASVETI ZA ČIMBOLJŠI IZKORISTEK FORUMA SLOVENSKIH PREVAJALCEV IN LEKTORJEV

0. Če imate datoteko, ki bi jo na vsak način želeli poslati svojim forumskim kolegom, pojdite na forumovo spletno stran, kliknite Files, kliknite Upload a file, poiščite datoteko na svojem disku in jo prenesite v splet.

1. Bodite do svojih sogovornikov vljudni, ne žalite jih in ne izzivajte. Upam, da nihče ne želi s svojim vedenjem koga od kolegov odgnati. Dokler smo vsi kulturni in kultivirani, bo moje delo moderatorja nevidno.

2. Dokler se ne pokaže drugačna potreba, bo jezik sporazumevanja na forumu slovenščina. Seveda pa ni noben drugi jezik prepovedan. Dokler se med seboj razumemo, ni težav ...

3. O obstoju foruma povejte svojim kolegom prevajalcem in vsem drugim, za katere mislite, da bi jih zanimalo. Sporočite jim moj spletni naslov, na katerem se včlanijo v forum. Več nas bo, pestreje bo in več možnosti bo, da boste na svoja vprašanja dobili odgovore! Trenutno nas je 200, zato pričakujte, da se bo vsakodnevno v vaše poštne nabiralnike ujelo vsaj nekaj sporočil.

Prevajanje, tolmačenje in lektoriranje

Slovenski forum prevajalcev je namenjen pogovoru o vseh vidikih prevajanja in tolmačenja naravnih jezikov ter o elektronskih pomagalih, ki jih prevajalci in tolmači pri tem uporabljamo.

Teme, o katerih se bomo pogovarjali:

teorija in praksa prevajanja

prevajalčevi pripomočki

terminologija

kako izboljšati naš materni jezik

leksikografija in leksikologija

sodno, konferenčno in drugo tolmačenje

medkulturalna komunikacija

sociolingvistika in psiholingvistika

profesionalna etika prevajalcev in tolmačev

izobraževanje in usposabljanje idr.

Dobrodošli so vsi prevajalci, tolmači, profesorji in drugi, ki jih navedene teme zanimajo.

E-poštni naslov foruma je: forum_prevajalcev@egroups.com

Če želite iskati po arhivu foruma ali prebirati sporočila v spletu, je naslov spletne strani: http://www.egroups.com/list/forum_prevajalcev

1. Kateri zapis uporabljati pri pošiljanju e-poštnih sporočil

Ker uporabljajo udeleženci foruma zelo različne bralnike e-pošte, je sporočila najbolje pošiljati v običajnem tekstovnem zapisu (nekateri bralniki so do zapisa HTML zelo neprijazni in oblikovanje prikažejo kot vrsto nerazumljivih znakov).

Poleg tega priporočam, da v polje “subject/predmet” vpišete ključne besede, ki bodo kolegom takoj povedale o čem boste v sporočilu pisali. Večina uporabnikov namreč uporablja filtre za brisanje sporočil, ki jih ne zanimajo (ki se, na primer, tičejo jezika, s katerim nimajo kaj početi ipd.).

1.1 Nekaj osnovnih ključnih besed:

TERMINOLOGIJA ali krajše TERM: vsa vprašanja o terminologiji, slovnici, lingvistiki in podobna. V polje “subject/predmet” vpišite okrajšavo za jezik in področje zanimanja. V sporočilo vključite vse potrebne informacije, ki bodo omogočile odgovore kolegov.

Zgled: TERM ANG – SLO Računalništvo

Zgled: TERM SLO – FRA Kemija

RAZPRAVA: Diskusija in vprašanja, ki se tičejo našega poklica: cene, pogodbe, etika, poslovanje samostojnih prevajalcev itd.

Zgled: RAZPRAVA Cene lektoriranja in strokovnega pregleda besedila

OPOZORILO: V okviru tega foruma naj ne bi potekale razprave o svetovnih, političnih, verskih in podobnih vprašanjih (razen, če je to potrebno zaradi konkretnega prevoda, vendar bi v tem primeru morala biti v polju “subject/predmet” oznaka TERM.

INFORMACIJE ali krajše INFO: Informacije o konferencah, predavanjih, seminarjih, kritikah, uporabni spletni naslovi (URL-ji) in podobno.

Zgled: INFO Konferenca v Zgornjem Kašlju

VPRAŠANJE ali krajše VPR: Vprašanja o konferencah, slovarjih, URL-jih, nasvetih …

Zgled: VPR Iščem URL o pajkih

WEB nasveti o tem kako in kje iskati, kje se kaj najde in splošna pomoč, povezana s spletom.

RAČUNALNIŠTVO ali krajše RAČ: Vprašanja o računalnikih in težavah z njimi. Ni nujno, da so ta vprašanja v neposredni povezavi s prevajanjem, vendar je včasih enostavneje vprašati kolega, kakor iskati skrbnika ali upravitelja “Sem_na_terenu”.

Zgled: RAČ Težave z Wordom

ČVEK (oziroma zaradi "mednarodnih potreb" CVEK): Že oznaka vse pove.

Zgled: KLEPET O mačkah in kitajskih receptih

HUMOR: Uporabljati samo ob petkih :-) (in pregrobe šale niso zaželene.)

Zgled: HUMOR Šala o policajih

NEKAJ TRETJEGA: Saj vem, zelo neroden prevod oznake “off topic”, a karkoli drugega bi v slovenščini bilo predolgo. To oznako uporabite, če bi udeležencem foruma želeli sporočiti nekaj, kar se vam zdi pomembno, pa ne sodi v nobeno izmed zgornjih kategorij. In čimmanj jo uporabljajte.

Zgled: NEKAJ TRETJEGA Srečanje v Mariboru

(V ponedeljek bom v Mariboru, gre kdo z menoj na kavo?)

Zelo uporabni sta še dve podoznaki:

HVALA: Ko se želite istočasno zahvaliti več kolegom, ki so vam pomagali, in ne želite s posamičnimi sporočili na njihove zasebne naslove obremenjevati svojega telefonskega računa. Najprimerneje je, če podoznako dodate na konec vrstice v polju “subject/predmet”, tako da sporočilo ostane ob preostalih (veliko uporabnikov sporočila pregleduje razvrščene po predmetu, ne po datumu nastanka ali prejema).

Zgled: VPR Iščem URL o pajkih HVALA

NUJNO: Uporabite, ko potrebujete odgovor čimprej. Dobro je tudi, če v sporočilu navedete, koliko časa imate za rešitev težave (Če 6 ur moram oddati prevod o …).

Zgled: TERM NUJNO ANG – SLO Računalništvo

1.2 Nasveti za oblikovanje sporočila

Ko odgovarjate na sporočilo, v odgovor vključite toliko izvornega sporočila, da se bodo udeleženci foruma spomnili rdeče niti pogovora in odstranite vse odvečno. Naj bo razvidno, kdo je izvorno sporočilo poslal, pobrišite pa vse nebistvene elemente izvirnega podpisa citiranega sporočila.

Na forum ne pošiljajte dolgih člankov in podobnega, ne da bi prej preverili, če udeležence take stvari sploh zanimajo. Nikakor pa na forum ne pošiljajte pripetih datotek, sploh ne CV-jev, vizitk, čudnih datotek .exe ipd. Če imate kakšno zanimivo tovrstno branje, pošljite na forum obvestilo s pripisom, da lahko zainteresirani posamezniki dokument dobijo od vas zasebno.

In nenazadnje, bodite tolerantni do morebitnih kršiteljev.

Ne pošiljajte obvestil o nevarnih virusih, ker so večinoma potegavščine, ne pošiljajte verižnih pisem in podobne solate. Tudi razne ganljive zgodbice, ki jih dobite od "prijateljev" po svetu, so običajno le "urbani miti".

2. Če sporočila ne želite poslati celotnemu forumu

Nekaterih odgovorov na sporočila morda ne boste želeli poslati celotnemu forumu. Nekaj primerov:

prošnjo za kopijo članka ali študije, ki jo je nekdo omenil

informacije o sebi (CV, telefonsko številko …)

odgovor na ponudbo dela

komentarje, namenjene neposredno samo eni osebi

V takem primeru morate naslovnika (forum) v polju “to/za”, ki se sicer pojavi samodejno, zamenjati z naslovom posameznika.

3. Če zamenjate ali zaprete svoj e-poštni naslov

O spremembi obvestite “formalnega lastnika” foruma, na naslovu

forum_prevajalcev-owner@egroups.com

4. Če ne želite več prejemati sporočil s foruma

Se poslovite od kolegov in pošljite prazno sporočilo na naslov

forum_prevajalcev-unsubscribe@egroups.com

Če to ne bo delovalo, pošljite sporočilo “formalnemu lastniku” foruma.

5. Če prenehate dobivati sporočila s foruma, pa ne veste zakaj

Ima morda težave celoten internet. Počakajte nekaj časa.

Ima morda težave vaš ponudnik internetnih storitev. Preverite, če ste dobili kakršnokoli drugo sporočilo, ali če je vam je sploh uspelo priključiti se v internet. Če se vam uspe priključiti v internet, pošte pa še vedno ni, na naslovu http://www.egroups.com/list/forum_prevajalcev preverite, če je na forum sploh prispelo kakšno novo sporočilo.

Morda ste se nehote odjavili. Na spletnem naslovu
http://www.egroups.com/list/forum_prevajalcev preverite, ali ste še na seznamu članov. Če niste, pošljite prazno sporočilo na forum_prevajalcev-subscribe@egroups.com. Če to ne bo delovalo, pošljite sporočilo “formalnemu lastniku” foruma.

Morda vas je s foruma odjavil “formalni lastnik”, ker so se sporočila odbijala od vašega naslova.

Morda ste spremenili svoj naslov, in to pozabili sporočiti “formalnemu lastniku” foruma.

Če ni pravilna nobena izmed zgornjih možnosti, se obrnite na “formalnega lastnika” foruma na naslovu forum_prevajalcev-owner@egroups.com

 

Lep pozdrav ter dolgotrajno in plodno sodelovanje!

Katja Benevol Gabrijelčič

Števec obiskov:     17. slon

Osveženo dne/Updated on: 21. september 2001